តើជំងឺកាមរោគជាអ្វី? | What are STDs/STIs?

ជំងឺ​កាមរោគ គឺជា​ជំងឺ​ម្យ៉ាង​ដែល​ឆ្លងតាម​ការរួម​ភេទ​ជាមួយ​ដៃគូ​ដែលមាន​ផ្ទុក​ជំងឺដោយ​មិនបាន​ប្រើ​ប្រាស់​វិធី​ការពារ​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​។ ជំងឺកាមរោគ​ភាគច្រើនមិនអាចឆ្លងតាម ការប្រស្រ័យទាក់​ទង​គ្នា​ជា​សាធារណៈនៅក្នុងសង្គម ការប្រើប្រាស់បង្គន់ ឬបន្ទប់ទឹកសាធារណៈ ការ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​អ្នកជំងឺ រឺ អោបថើបគ្នា ឬចាប់ដៃគ្នា ការហូបចុករួមគ្នា ឬ រស់នៅផ្ទះជាមួយគ្នា។ ​ ភ្នាក់ងារចំលង​ជំងឺ​កាមរោគគឺ តាមការរួមភេទជាមួយដៃគូដែលផ្ទុកមេរោគ ដោយមិនបានការពារ។ ជំងឺកាម​រោគ​ត្រូវបានចម្លង​បាត់តេរី ឬវីរុស​ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។ ជួនកាល សូម្បី​តែសត្វល្អិត​ក៏អាច​ចំលង​មេរោគនេះបានដែរ។

ក្នុងភាសារអងគ្លេស ជំងឺកាមរោគត្រូវបានគេហៅឈ្មោះកាត់ថា  STI ឬ STD។ អ្នកជំនាញ​ប្រើប្រាស់ ពាក្យ STIជំនួសពាក្យSTD​ព្រោះ​ច្រើន​STD​មិនបង្ហាញរោគសញ្ញា។ ជំងឺ​គឺជាអ្​វីមួយ​ដែលបណ្តាល​អោយមានបញ្ហា ប៉ុន្តែជម្ងឺកាមរោគជាច្រើនសម្ងំក្នុងសារពាង្គកាយស្ងាត់ៗ ដោយ​មិនបង្ហាញ​រោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់។ ក្នុងភាសារខ្មែរ អ្នកជំងឺកាមរោគដែលមិនមានរោគ​សញ្ញា​អ្វីទាំងអស់​ត្រូវបានគេហៅថា អ្នកផ្ទុកមេរោគកាមរោគ។

អ្នកផ្ទុកមេរោគកាមរោគ នឹងចំលង​មេរោគ​ដល់អ្នកប្រសិន​បើអ្នកធ្វើការរូមភេទ​ដោយ​មិនប្រើ​ប្រាស់​​​ស្រោមអនាម័យត្រឹមត្រូវ។ ជំងឺកាមរោគ​អាចឆ្លងដោយ​ឈាម ទឹករង័យ ទឹកកាម​ជាដើម្បី។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើអ្នក​ធ្វើការរូមភេទ​ដោយប្រើប្រាស់​ស្រោមអនាម័យត្រឹមត្រូវ ការឆ្លង​ជំងឺនេះ​គឺ​ពិតជា​តិចតួច ឬមិនឆ្លងទាល់តែសោះ។

ជំងឺកាមរោគនឹងធ្វើអ្វីដល់រាងកាយរបស់អ្នក​គឺអាស្រ័យលើប្រភេទ​នៃជំងឺ​កាមរោគដែលអ្នកឆ្លង។ ជំងឺ​កាមរោគ​ខ្លះអាចព្យាបាលបាន និងខ្លះទៀតពិកបាកព្យាបាល ឬអាចគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ​ប្រសិន​បើ​ព្យា​បាល​​មិនទាន់ពេលវេលា។ ប្រសិនបើ​អ្នក​មិនប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យទេនោះ អ្នក​នឹងឆ្លង​មេរោគ​នេះម្ដងទៀត។ ហើយការព្យាបាលជាថ្មីនិងមិនអាចជាសះស្បើយបានឡើយ​ ព្រោះ​មេរោគ​មានភាពសាំជាមួយ​ថ្នាំរូច​ទៅហើយ។

ជំងឺកាមរោគខ្លះពុំមានថ្នាំព្យាបាលនោះទេ។ ក្នុងករណីនេះ អ្នកជំងឺ​បានត្រឺម​តែរក្សា​សុខភាព​អោយ​បាន​ល្អ​ និងប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បី​ការពារការលូតលាស់មេរោគប៉ុណ្ណោះ។ តែមេរោគ​ស្ថិត​ក្នុងរាងកាយ​របស់អ្នក​ជានិច្ច។

ជំងឺកាមរោគ​ជាជំងឺដែលបំផ្លាញ​សារពាង្គកាយខាងក្នុងរបស់អ្នក។ វានឹងធ្វើអោយ​ដំណើរការ​សរីរាង្គ​​ខូចប្រសិន​បើអ្នកមិនធ្វើការព្យាបាលទាន់ពេលវេលា។ ដូច្នេះ ពេលដែលអ្នករូមភេទ សូម​គិត​ដល់សុខភាពរបស់អ្នកជាចម្បង។ សូមប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យជានិច្ច។

Close
Close

Sign in

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.Currency